ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

PRZEDMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH

Przedmioty Stosunków Cywilnoprawnych

Przedmiotem stosunku prawnego jest każde dozwolone, nakazane lub zakazane zachowanie się człowieka, nie mniej w niektórych stosunkach można dodatkowo wyróżnić obiekty materialne i niematerialne, których to zachowanie dotyczy.

Przedmiotem stosunków cywilnoprawnych są:

1) rzeczy i zwierzęta

2) energie

3) dobra niematerialne

4) zorganizowane kompleksy majątkowe ( np. przedsiębiorstwo )

Nie może być przedmiotem stosunków cywilnoprawnych człowiek.

 

 


kodeks karny prawo pracy