ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

WYKŁADNIA OŚWIADCZENIA WOLI

Wykładnia oświadczenia woli zgodnie z art. 65 §1 kc powinna być dokonana w taki sposób jakiego ze względu na okoliczności w jakich została złożone wymagają zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje.

Art. 65 §2 kc stwierdza, że w umowach należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy a nie dosłowne brzmienie.

 

 


kodeks karny prawo pracy