ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

RODZAJE PROKURY

Rodzaje prokury:

1) Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności jest wymagane w przypadku: - zbycia przedsiębiorstwa, - do zbycia lub obciążenia nieruchomości, - oddanie do czasowego korzystania – art. 1093 kc

2) Prokura łączna – udzielona kilku osobą które mają działać razem lub oddzielnie - art. 1094 §1 kc

3) Prokura oddziałowa – jest to prokura ograniczona do zakresu spraw przewidzianych dla danego oddziału przedsiębiorstwa – art. 1095 kc

Prokura nie może być przeniesiona, ale prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności ( pełnomocnictwo szczególne ) lub określonego rodzaju czynności ( pełnomocnictwo rodzajowe ) – art. 1096 kc

 


kodeks karny prawo pracy