ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Stan rodzinny

usytuowanie człowieka w tzw. rodzinie małej:

1. pochodzenie (także adopcję) od określonych rodziców (już nie dziadków);

2. związanie małżeństwem (cechą bycia lub niebycia w związku mał¬żeńskim).

→ stan separacji

 Stany te rejestruje się w księgach stanu cywilnego.

 Stany te charakteryzują się tzw. niepodzielnością (człowiek może pozostawać w jednej tylko relacji tego rodzaju), oraz wzajemnością (stan rodzinny jednej osoby z konieczności logicznej determinuje odpowiedni stan rodzinny innej osoby).

 Służą nie tylko identyfikacji, ale też jako podstawa do ustalenia jej prawi i obowiązków za zakresie stosunków prawnorodzinnych i prawnospadkowych.

 

 


kodeks karny prawo pracy