ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

Pojecie prawa rzeczowego

1. w znaczeniu przedmiotowym – oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy

2. w znaczeniu podmiotowym – to takie prawo cywilne, które jednocześnie spełnia dwie przesłanki

a. dotyczy rzeczy

b. jest prawem bezwzględnym

 

 


kodeks karny prawo pracy