ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym
forex trading logo

Cywilny kodeks

Artykuły

REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Art. 20 Konstytucji – wolność gospodarcza, zasady gospodarki rynkowej;

art. 22 ograniczenie wolności  tylko w formie ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (TK - zasada proporcjonalności – wolność musi być wystarczająca a zarazem konieczna)

 

 


kodeks karny prawo pracy